Rulebook 2016 po polsku

3 mar 2016

Jak co roku, Międzynarodowa Federacja Futbolu Amerykańskiego opublikowała nową wersję Przepisów Gry (Rulebook). Przepisy Gry na sezon 2016 dostępne są również w naszym ojczystym języku.

Tłumaczenia rulebooka podjął się Krzysztof Walentynowicz, jeden ze współtwórców Wydziału Sędziowskiego i jego pierwszy przewodniczący. - Pracy nad przepisami poświęcałem własny czas wolny, z poczucia potrzeby ich stworzenia dla jeszcze prężniejszego rozwoju tego sportu w Polsce - pisze na wstępie Walentynowicz. Zastrzega jednak, że tłumaczenie nie jest idealne i w przypadku znaczących różnic, należy się kierować wersją anglojęzyczną.

wersja anglojęzyczna
wersja polskojęzyczna

Stanisław Radziński
s.radzinski@ws.pzfa.pl
Wydział Sędziowski PZFA