Przepisy Gry dla PLFA J11

7 wrz 2015

W najbliższą sobotę 12 września zainaugurują rozgrywki PLFA J11. Juniorzy w wieku 15-18 lat po raz pierwszy rywalizować będą o mistrzostwo Polski w rozgrywkach jedenastoosobowych. Podczas tych rozgrywek obowiązywać będą przepisy obowiązujące w tym sezonie w rywalizacji seniorów (Rulebook IFAF 2015 wraz z mniej restrykcyjnymi przepisami dotyczącego niesportowego zachowania). Od tych zasad wprowadza się dwa wyjątki: skrócenie czasu gry i zakaz blokowania poniżej pasa.

Przepisy IFAF dopuszczają, by organizator rozgrywek lub federacja narodowa wprowadziła inny maksymalny czas gry (inny niż 48 minut). Mecze juniorów trwać będą 40 minut (4 kwarty po 10 minut każda).

Ponadto Przepis 9-1-6 nabiera nowej treści:

Blokowanie poniżej pasa
ARTYKUŁ 6. Blokowanie poniżej pasa jest zabronione. Wyjątek: Dozwolone jest blokowanie poniżej pasa zawodnika posiadającego piłkę lub symulującego posiadanie piłki.

Kara za przewinienie osobiste pozostaje bez zmian, a więc co do zasady jest to 15 jardów oraz możliwa dyskwalifikacja jeżeli faul był rażący. Faul rażący to złamanie przepisów tak duże lub umyślne, że stawia przeciwnika w niebezpieczeństwie poważnej kontuzji (Przepis 9-1-1 oraz 2-10-1).

Stanisław Radziński
s.radzinski@ws.pzfa.pl
Wydział Sędziowski PZFA